top of page

מסלול 'מחיר למשתכן', שמופעל במתכונתו הנוכחית משנת 2015, מהווה פרויקט דגל במדיניות הדיור הממשלתית, בהתמודדות עם האמרת מחירי הדיור בארץ. תכנית ממשלתית זו מקדמת בנייה רוויה בכל הארץ, תוך הגבלת המחיר ברכישת דירה. הקרקעות בבעלות ציבורית משווקות במחיר מסובסד ליזמים, שדרך מכרז מתחרים על המחיר הנמוך ביותר למ"ר שבו יימכר הנכס לאחר הבנייה. לאחר שנבחר יזם, נפתחת הגרלה למועמדים העונים על קריטריונים לזכאות שקבעה הממשלה.

התכנית מיועדת לזוגות (נשואים/ידועים בציבור) או יחידים מעל גיל 35, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק ממנה בשש השנים האחרנות, כשעדיפות תינתן למועמדים בני המקום בו הפרויקט מיועד לבנייה. הזוכים בהגרלה אינם רשאים למכור את הדירה שרכשו במסגרת המסלול במשך חמש שנים. זאת ועוד, לרוכשי דירות בפריפריה יינתן מענק בסך 40,000-60,000 ₪ בנוסף להנחה ממחיר השוק. (לאתר התכנית לחץ כאן)

מדד הגר לדיור בהישג יד נועד לבחון לפי מספר קריטריונים את אפקטיביות המסלול הממשלתי ומידת יכולתם של הפרויקטים המקודמים במסגרתו לספק דיור שיהיה בהישג ידן של אוכלוסיות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה.

לאחר איסוף הנתונים ועריכת החישוב בכל אחד מהקריטריונים, ניתן לפרויקט ציון סופי 'עובר'/'לא עובר'. פרויקט שענה על שני קריטריון 'מענה לעשירונים 3-7', קיבל ציון סופי 'עובר', המגדיר אותו כדיור בהישג יד לפי מדד הגר.

להסבר מפורט על הקריטריונים ואופן חישוב המדד לחצו כאן

טבלת הפרויקטים והציונים
 
"מדד הדיור בהישג יד ב"מחיר למשתכן
bottom of page