top of page

    אודותינו

אנו שמחים להציג את סיכום שנת הפעילות של תכנית קרסו -  הגר לשנת תשפ"ב.

גם השנה המשכנו לפעול באינטנסיביות במטרה להשפיע על מדיניות הדיור המתעצבת בקצב מהיר, ולשמחתנו וכפי שמפורט בסיכום, פעילות זו מניבה תוצאות. 

תכנית קרסו למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי - הגר, היא גוף אוניברסיטאי הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. התכנית הוקמה ב-2014 והיא כיום הגוף היחיד בישראל הממקד את פעילותו בקידום מדיניות בתחום הדיור החברתי.

בנוסף, התכנית היא הגוף היחיד העוסק בהיבטים חברתיים בהתחדשות עירונית תוך שילוב בין מומחיות משפטית וידע מקצועי בתחומים נוספים רלוונטיים למדינות דיור. כגוף אקדמי פעילות המרכז יוצאת דופן בהשפעתה על התהליכים המעצבים את מדיניות הדיור וזאת על בסיס העבודה המקצועית העומדת ברקע פעילות זו. יתרה מכך, תכנית קרסו - הגר היא בין הגופים הבודדים בישראל המחויבים לשילוב מתמיד בין פעילויות 'בשטח' לבין מחקר יישומי וקידום מדיניות בתחום של דיור חברתי ופיתוח עירוני חברתי.

 

התכנית פועלת בשני תחומים מרכזיים:

 

  • דיור חברתי (דיור ציבורי ודיור בהישג יד): התכנית הוקמה על מנת לפתח כלים חדשים בתחום הדיור ולקדם מדיניות שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.

  • התחדשות עירונית: התכנית פועלת על מנת שתהליכי התחדשות עירונית ישפרו את איכות החיים של כלל התושבים המתגוררים בשכונות המיועדות להתחדשות ובמיוחד של אוכלוסיות מוחלשות, ועל מנת שתהליכי התחדשות יהפכו למרכזיים בפיתוח העירוני בישראל.

הפעילות בתכנית קרסו- הגר משלבת בין:

  1. מחקר יישומי באיכות גבוהה אשר מכוון לגיבוש המלצות מדיניות בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית;

  2. פעילות מקצועית לקידום מדיניות באופן יזום תוך התמקדות בהליכי חקיקה;

  3. מעורבות בפרויקטים פורצי דרך בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית;

  4. הכשרה ובניית יכולות בקרב שחקנים שונים המשפיעים על תחום הדיור וההתחדשות העירונית.

 

צוות התכנית מורכב מאנשי מקצוע בעלי רקע בתחום המשפט, הכלכלה, התכנון העירוני והעבודה הסוציאלית הקהילתית. כיום ליבת הפעילות של המרכז מקודמת על ידי שלושה עובדים במשרה מלאה. בנוסף, למרכז יש מנהלת אקדמית, פרופ' נטע זיו. 

bottom of page