פעילות המרכז מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים המזינים אחד את השני: מחקר, קידום מדיניות ופרויקטים מחוללי שינוי / קהילה. במקביל, מרכז הגר מפתח תחום פעילות נוסף המבוסס על גיבוש והעברת הכשרות וקורסים לקהלי יעד מגוונים בתחום ההתחדשות העירונית. 

הפעילות במרכז הגר

© 2014 The Affordable Housing Center