top of page

פעילות התכנית מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים המזינים אחד את השני: מחקר, קידום מדיניות ופרויקטים מחוללי שינוי / קהילה. במקביל, מרכז הגר מפתח תחום פעילות נוסף המבוסס על גיבוש והעברת הכשרות וקורסים לקהלי יעד מגוונים בתחום ההתחדשות העירונית. 

הפעילות בתכנית קרסו - הגר

סיכום שנת תשפ"ב

סיכום שנת תשפ"ב

שמחים לשתף את דוח הפעילות של תכנית קרסו - הגר לשנת תשפ"ב גם השנה פעלנו באינטנסיביות לשנוי מדיניות הדיור - ולשמחתנו פעולתינו מניבות תוצאות.

קידום מדיניות וחקיקה

קידום מדיניות וחקיקה

​התכנית פועלת לגיבוש הצעות חקיקה ואסדרה, ולהציע למקבלי ההחלטות כלים מגוונים לשם קידום דיור חברתי בישראל. על מנת לקדם את מדיניות הדיור בישראל ובנסיון להשפיע על השיח הציבורי המרכז פועל אל מול חברי כנסת, משרדי ממשלה, אמצעי תקשורת ושחקנים רלבנטיים אחרים בחברה האזרחית ובאקדמיה, שנוטלים חלק בעיצוב מדיניות הדיור.

מחקר

מחקר

התכנית שואפת לספק ידע תיאורטי ומעשי הנחוץ לשם גיבוש מדיניות דיור חברתי בישראל. המחקר ב-'קרס -הגר' משלב בין איסוף וניתוח של נתונים חדשים לבין סקירת ידע קיים בארץ ובעולם, והוא מושתת על ראייה רב-תחומית המחברת בין ידע כלכלי, משפטי, תכנוני וחברתי. הפעילות המחקרית מתמקדת בשלושה מישורים: 1. עריכה ופרסום של מחקרים וניירות מדיניות; 2. ארגון אירועים כגון סדנאות ימי עיון וכנסים; 3. ליווי קבוצות חשיבה ותהליכי מחקר אחרים.

מחוללי שינוי / קהילה

מחוללי שינוי / קהילה

​התכנית עוסקת בליווי יוזמות המקודמות בשטח שמטרתן לספק דיור בהישג יד ולקדם התחדשות עירונית באמצעות מודל חברתי הנותן דגש למעורבות התושבים בעיצוב התהליך והתכניות המקודמות. במסגרת זו, פועלת התכנית לקידום פרויקט התחדשות עירונית בשכונת 'בנית' בעיר לוד, בשכונת רמת אליהו בראשון לציון ובמתחם באזור הצפוני של עכו. התכנית רואה בפרויקטים אלו כ-'מחוללי שינוי' לעבר תפיסת ההתחדשות העירונית ככלי לקידום מטרות חברתיות ותכנוניות ובראשן פתרונות של דיור הוגן לתושבים הקיימים ומניעת דחיקה עקב ג'נטרפיקציה.

קורסים והכשרות

קורסים והכשרות

צוות תכנית קרסו - הגר מפתח ומעביר הרצאות והכשרות בנושאי דיור חברתי והתחדשות עירונית המותאימים לקהלי יעד מגוונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה  - אנשי מקצוע ופקידים במגזר הציבורי, תושבים ופעילים חברתיים, יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע הפועלים מגזר הפרטי.

bottom of page