top of page

תקשורת

25 בדצמבר 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

סיקור מחקר חדש של תכנית קרסו - הגר בנושא תנאי זכאות לדיור בהישג יד. המחקר בוחן את תנאי הזכאות לדיור בהישג יד בניו יורק, לונדון, וינה, אוסטרליה וסינגפור, ומציע מתווה לתנאי זכאות בישראל. בכך הוא מציב אלטרנטיבה לתקנות לקביעת תנאי זכאות שפרסם משרד השיכון בדצמבר 2023.

24 בדצמבר 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

פניית תכנית קרסו - הגר יחד עם ארגוני הרשת למיצוי זכויות בנושא תשלום דמי שכירות באזורים מפונים במהלך המלחמה. בפניה למשרד המשפטים ביקשנו הבהרה של המצב המשפטי שחל על הסכמי שכירות ויצירת מנגנון פיצוי לבעלי נכסים שנפגעים מסיום חוזי שכירות.

24 במאי 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

עו"ד אורי אטינגר על דיור בהישג יד בשדה דב: "כשמחיר השוק ההתחלתי הוא כל כך גבוה, עדיין מי שיוכלו לשכור את הדירות יהיו מעשירונים 10-9"

3 בינואר 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

עו"ד אורלי אריאב מציגה את ההצעה שלנו להסדרת נכסי רשות הפיתוח, כפי שעלתה במחקר שפרסמנו לאחרונה בנושא.

22 בנובמבר 2022

download (4)_edited_edited_edited_edited

דה מארקר על תכנית המדיניות לדיור בהישג יד בפתח תקווה שגובשה בליווי עו"ד אורלי אריאב מתכנית קרסו - הגר

10 בספטמבר 2022

download (4)_edited_edited_edited_edited

מדור 'תוצרת הארץ' של מוסף הארץ הוקדש השבוע לפרויקט מח"ל בכפר שלם תל אביב. עו"ד אורי אטינגר התייחסה לחסרונות הפרויקט ובעיקרם - העובדה ש-8 דירות בלבד יועדו כדיור בר השגה.

25 בדצמבר 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

משרד המשפטים פרסם טיוטה של תנאי זכאות לדיור בהישג יד, ובדה מארקר מסקרים את המתווה החלופי שמציגה תכנית קרסו - הגר בנושא זה.

18 ביוני 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

בגיליון הסופ"ש של דה מארקר, עדי כהן סיקרה את האתגרים של אוכלוסיית הקשישים בהתחדשות עירונית והציגה רעיונות לפתרונות בתחום התכנון והליווי החברתי. הכתבה כוללת התייחסות של עו"ד אורי אטינגר שמתארת חלק מהממצאים שעלו במחקרים של תכנית קרסו – הגר, והצעות לפתרונות.

29 בינואר 2023

download (4)_edited_edited_edited_edited

עו"ד אורלי אריאב עמדה על כך שהתחדשות עירונית, כפי שהיא נעשית היום, מחסלת את מלאי הדיור הזול במרכזי הערים והופכת דירות קטנות, פשוטות וזולות לדירות גדולות ויקרות.

27 בדצמבר 2022

download (4)_edited_edited_edited_edited

התייחסות של עו"ד אורי אטינגר להצעת החוק של ח"כ אלמוג כהן שמעוניין להפחית את מס השבח כדי לעודד כניסה של משקיעים נוספים לשוק השכירות הפרטית.

10 בספטמבר 2022

download (4)_edited_edited_edited_edited

ראיון נוקב ומעמיק עם פרופ' נטע זיו: "הנפגעים הגדולים מהמצב הם רוב אזרחי ישראל שממלאים את חלקם בדיל עם המדינה — ועדיין אין להם סיכוי לקנות דירה [...] המדינה והרשויות המקומיות לא עושות את מה שנדרש כדי להבטיח שיהיו מענים לאוכלוסייה בתחום הדיור"

8 בספטמבר 2022

download (4)_edited_edited_edited_edited

דה מארקר על המחקר האחרון שפרסמנו יחד עם מכון אלרוב שמסביר מה חסר בשוק הישראלי כדי לבסס השקעות אימפקט בדיור בהישג יד.

bottom of page