​המרכז עוסק בליווי יוזמות המקודמות בשטח שמטרתן לספק דיור בהישג יד ולקדם התחדשות עירונית באמצעות מודל חברתי הנותן דגש למעורבות התושבים בעיצוב התהליך והתכניות המקודמות.

פרויקטים מחוללי שינוי ועבודה עם קהילה

התכנית לפיתוח מכיל בדרום תל אביב היא פרי שיתוף פעולה בין מרכז הגר ותנועת אחותי ועוסקת בשכונות נווה שאנן, שפירא והתקווה שבדרום תל אביב.

התכנית מבקשת להשלים את התכנית האסטרטגית לביזור ושילוב של מבקשי מקלט, שמרכז הגר בשיתוף שורה ארוכה של ארגונים ובהם ארגון א.ס.ף ותנועת אחותי הכינו. בעוד שאותה תכנית התמקדה ביצירת תנאים לקליטה מוצלחת של מבקשי מקלט – שרבים מהם מתגוררים כיום בשלוש השכונות האמורות – באזורים שונים בארץ, תכנית זו מבקשת לצקת תוכן מקצועי ומעשי למושג 'שיקום דרום תל אביב'.

 

הסוגיות בהן מתמקדת התכנית נבחרו לאחר שיחות שקיימנו עם תושבות ותושבים במסגרת מפגשי תושבים, נציגי ציבור וארגונים כמו: כוח לקהילה, עמותת הפרדס, ארגון מהפ"ך ועוד הפועלים בשכונות אלו. עיקרן – הצורך בפיתוח פיזי וחברתי של השכונות לצד החשש שפיתוח זה יוביל לדחיקת תושביהן.

פיתוח מכיל בדרום ת"א

מרכז הגר, פיתח מודל התערבות חדשני שמאגד את הידע והכלים המעשיים (know-how) שיאפשרו לספק מענה הולם לאוכלוסיית הזקנים בתהליכי התחדשות עירונית. המודל נבנה כך שניתן יהיה ליישמו, בהתאמות הנדרשות, בערים שונות ברחבי הארץ. יישום המודל מיועד לסייע לאוכלוסייה הזקנה ליהנות מהפירות הגלומים בתהליכי התחדשות עירונית ולמזער את הפגיעה ואי הנוחות שעשויה להיות כרוכה בהם.

פיתוח המודל הוא המשך ישיר של מחקר יישומי שערך מחקר הגר בשיתוף משרד הרווחה ובוחן את כיצד ניתן לרתום ולהסתייע בידע ובמומחיות של שירותי הרווחה, ובייחוד של המחלקות לאזרחים ותיקים, על מנת לסייע לאזרחים הותיקים להתמודד עם השינוים והאתגרים הכרוכים בתהליכי התחדשות עירונית. זאת, בשים לב לצרכים והמאפיינים של אוכלוסייה זו. 

פיתוח המודל נעשה בתמיכת קרן דליה ואלי הורוביץ ובשותפות מלאה עם גורמים עירוניים בבת ים - המחלקה לאזרחים ותיקים, המחלקה לעבודה קהילתית והמינהלת העירונית להתחדשות עירונית.

למסמך המלא - לחצו על הקישור

לזכותון אזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית שפותח במסגרת הפרויקט - לחצו על הקישור

פיתוח מודל התערבות עירוני

לצורך מתן מענה לאזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית 

צוות המרכז לקח חלק בקואליציה המורכבת משילוב של ארגונים קהילתיים ומקצועיים השואפים לקדם ולהטמיע את החשיבות של היבטים חברתיים בתהליכי התחדשות עירונית.

הקואליציה הפעילה כלים של קידום ושינוי מדיניות ברמה הארצית בשילוב מעורבות קהילתית שמטרתה לתמוך ולהעצים את תושבי שכונת 'רמת אליהו' במסגרת פרויקט התחדשות עירונית המתוכנן בשכונה כולה.

 

בקואליציה חברים עמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ותנועת תרבות.

במסגרת פעילות זו ערכו הארגונים החברים בקואליציה מיפוי חברתי במתחם 'נורוק' וגיבשו נייר עמדה המרכז את עמדת הארגונים ביחס לתכנית ההתחדשות המקודמת בשכונת רמת אליהו. 

רמת אליהו, ראשל"צ

ייעוץ חברתי והכנת דו"ח מיפוי למתחם פינוי -בינוי 'שער יוספטל' בבת - ים

מרכז הגר עוסק בייעוץ חברתי במתחמים נבחרים של התחדשות עירונית. במסגרת זו, פיתח המרכז מומחיות ייחודית במיפוי צרכי תושבים ותרגומם להמלצות תכנוניות ותהליכיות ברות-יישום. מומחיות זו כוללת שילוב של ידע וכלים מעולם התכנון, המשפט והעבודה הקהילתית, שמאפשר עיסוק רב מימדי בצרכים והסוגיות שמתעוררות בתהליך. 

במסגרת זו, ערך המרכז עבור חברת 'לוג ניהול פרויקטים', דוח מיפוי חברתי במתחם 'שער יוספטל' בבת ים, שכולל למעלה מ-500 יח"ד במצב הקיים. הדוח ערך סקירה סטטיטית מקיפה על סמך נתוני למ"ס ועירייה וכן ניתוח עומק של אחד מתתי-המתחמים, 3 בניינים בני 112 יח"ד, שכלל ראיונות עם כ-40% מתושבי המתחם (בעלי דירות, שוכרים ודיור ציבורי). דוח המיפוי כולל 10 המלצות יישומיות להטמעה בתכנון, בליווי החברתי ובשיתוף הציבור. כמו כן, כולל הדוח נספח ובו נוסח מומלץ להטמעת ההוראות בתקנון התכנית. 

לעיון בדוח המיפוי 

לעיון בנספח ההמלצות 

יעוץ חברתי בבת-ים

12507299_10153451199754385_8502475366538

התכנית לביזור ולשילוב של מבקשי מקלט ולשיקום דרום תל אביב הינה תכנית חד פעמית אשר נועדה לתת מענה לאתגרים עמם מתמודדת מדינת ישראל, ובפרט שכונות דרום תל-אביב, נוכח הימצאותה של קהילת מבקשי מקלט ללא צפי ליציאה למדינה בטוחה בשנים הקרובות. התכנית המוצעת כאן, מוגבלת בתחולתה, והיא מכוונת למבקשי המקלט הנמצאים כיום בתחומי מדינת ישראל וכלפיהם בלבד. לוח הזמנים ליישום התכנית הינו בטווח של 5 שנים, כאשר ישום ההמלצות המובאות להלן בדבר ביזור מבקשי מקלט ושילובם בערים שונות ברחבי הארץ מוערך ב-3 שנים, ולוח הזמנים לישום המלצות התכנית לשיקום  שכונות דרום תל אביב מוערך ב-5 שנים.

התכנית מציבה יעדים לביזור של מבקשי מקלט משכונות דרום תל אביב ושילובם ברחבי הארץ, ומצביעה על שני גורמים עיקריים שבכוחם לחולל שינוי זה:

1. תעסוקה- הרחבת הזדמנויות התעסוקה, תוך הסרת חסמים בפני העסקת מבקשי מקלט בענפים הסובלים ממחסור מובנה בכוח אדם.

2. מגורים- הרחבת הזדמנויות המגורים, תוך הסרת חסמים בפני מבקשי מקלט המבקשים  לשכור דירות בצורה הוגנת בישובים ברחבי הארץ.

 

באמצעות הסרת חסמים בתחומים אלה ניתן להביא לשיפור מהותי באיכות החיים של מבקשי המקלט, ולשינוי בפרישה המרחבית של מקום מגוריהם. תהליך זה צפוי גם לתרום למשק ולכלכלה הישראלית.

לתקציר המסמך

למסמך המלא

למכתב אנשי עסקים

ביזור ושילוב של מבקשי מקלט ושיקום דרום ת"א

המעורבות של מרכז הגר ביחס לרובע החדש המתוכנן בשדה דב נפרשת על פני מספר שנים. ראשיתה בגיבוש התכנית לדיור חברתי בשדה דב אשר נועדה להוות חלופה מעשית המשלבת דיור חברתי בתכנית שדה דב ובמטרה להשפיע על תכנון הרובע, כך שגם בעלי הכנסה בינונית ונמוכה יוכלו להתגורר בשכונות החדשות שעתידות להיבנות בצפון תל אביב. עבודה זו הושקה ב-22.9.16 בכנס שערכנו תחת הכותרת 'דיור חברתי במרכז'.

למעקב אחר נושא הדיור החברתי בשדה דב בקרו בדף הפרויקט.

דיור חברתי בשדה דב

פרקטיקת התערבות קהילתית - עכו

פרקטיקת ההתערבות הקהילתית היא השלב השני של קורס התחדשות עירונית שנערך בעיר, בשיתוף עיריית עכו, שיקום שכונות ומרכז הגישור. בוגרי הקורס פועלים כקבוצת משימה בשאיפה לקדם התחדשות עירונית מתוך ראייה קהילתית וחברתית וככלי להעצמת תושבי המתחם. 

פרקטיקת ההתערבות היא מודל חדשני במסגרתו מלווה מרכז הגר את קבוצת המשימה במפגשים תקופתיים. בין מפגש למפגש עורכת קבוצת המשימה בעצמה את ההתערבות הקהילתית תוך היעזרות בכלים, בידע, בהנחיה ובמשוב שיסופקו על ידי מרכז הגר.

המתחם, המטרות והיעדים של ההתערבות הקהילתית נקבעו על ידי קבוצת המשימה, בסיוע מרכז הגר ובהתאם למצב התכנוני ותוך התכוונות לצרכים שיעלו מתושבי המתחם עצמם.

מטרות פרקטיקת ההתערבות:

  1. גיבוש והכשרת קבוצת משימה – יישום החומר התיאורטי שנלמד בשלב א' של הקורס.

  2. ארגון תושבי המתחם כך שיכולו לקחת חלק אפקטיבי בתהליכי ההתחדשות העירונית בשכונה.

  3. לסייע ביצירת תכנית התחדשות עירונית ישימה ומותאמת לצרכי האוכלוסייה.​

לקריאת דוח מיפוי חברתי במתחם החרמון בעכו.

התערבות קהילתית בעכו

במסגרת פעילותו בליווי וניתוח יוזמות מקומיות, פועל צוות המרכז לקידום פרויקט התחדשות עירונית בשכונת 'בנית' בעיר לוד. המרכז מעורב בהוצאתו לפועל של פרויקט בינוי-פינוי-בינוי בשכונה בניסיון לתמוך בהתארגנות תושבי השכונה ומתוך שאיפה להעצמת  קולם והדגשת האינטרסים שלהם לצד האינטרסים התכנוניים והכלכליים. המרכז רואה בפרויקט זה כ-'מחולל שינוי' לעבר תפיסת ההתחדשות העירונית ככלי לקידום מטרות חברתיות ותכנוניות ובראשן פתרונות של דיור הוגן לתושבים הקיימים ומניעת ג'נטרפיקציה.

שכונת 'בנית' בלוד   

פרויקט ניסוח חוזה שכירות עירוני מומלץ    

כ-50% מתושבי העיר ת"א-יפו מתגוררים כיום בשכירות, אולם פערי הביקוש וההיצע מביאים לשחיקת הכוח של שוכרי דירות ולחתימה על הסכמי שכירות שאינם הוגנים ולטווח קצר. כדי להתמודד עם מציאות זו, מרכז הגר שותף במתן ייעוץ מקצועי לכתיבת החוזה העירוני עבור עיריית ת"א-יפו ועריכת מחקר המנתח את הסוגיות המרכזיות שבמחלוקת בחוזים הנפוצים בשוק.

מטרת החוזה העירוני המומלץ היא ליצור סטנדרטיזציה בשוק השכירות על ידי גיבוש הסכם שיאזן בין האינטרסים והצרכים של בעלי הדירות והשוכרים בעיר, יהיה מנוסח בשפה בהירה ופשוטה ויסייע בגישור על פערי ידע. 

לקריאת הדו"ח     להורדת החוזה     לחוזה עם הערות

לפרטים נוספים אודות הפרויקט באתר עיריית תל אביב-יפו

חוזה שכירות עירוני מומלץ 

© 2014 The Affordable Housing Center