מחוללי שינוי - קהילה

ייעוץ חברתי והכנת דו"ח מיפוי למתחם פינוי -בינוי 'שער יוספטל' בבת - ים

מרכז הגר עוסק בייעוץ חברתי במתחמים נבחרים של התחדשות עירונית. במסגרת זו, פיתח המרכז מומחיות ייחודית במיפוי צרכי תושבים ותרגומם להמלצות תכנוניות ותהליכיות ברות-יישום. מומחיות זו כוללת שילוב של ידע וכלים מעולם התכנון, המשפט והעבודה הקהילתית, שמאפשר עיסוק רב מימדי בצרכים והסוגיות שמתעוררות בתהליך. 

במסגרת זו, ערך המרכז עבור חברת 'לוג ניהול פרויקטים', דוח מיפוי חברתי במתחם 'שער יוספטל' בבת ים, שכולל למעלה מ-500 יח"ד במצב הנכנס. הדוח ערך סקירה סטטיטית מקיפה על סמך נתוני למ"ס ועירייה וכן ניתוח עומק של אחד מתתי-המתחמים, 3 בניינים בני 112 יח"ד, שכלל ראיונות עם כ-40% מתושבי המתחם (בעלי דירות, שוכרים ודיור ציבורי). דוח המיפוי כולל 10 המלצות יישומיות להטמעה בתכנון, בליווי החברתי ובשיתוף הציבור. כמו כן, כולל הדוח נספח ובו נוסח מומלץ להטמעת ההוראות בתקנון התכנית. 

לעיון בדוח המיפוי 

לעיון בנספח ההמלצות 

פיתוח מודל התערבות סוציאלי לתמיכה באזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית 

מרכז הגר, בתמיכת קרן דליה ואלי הורוביץ ביחד עם עיריית בת ים עוסקים בפיתוח מודל התערבות חדשני שיסייע במתן תמיכה סוציאלית עבור אזרחים ותיקים שמתגוררים בבניינים המיועדים לעבור תהליכי התחדשות עירונית. 

פיתוח המודל הוא המשך ישיר של מחקר יישומי שערך מחקר הגר בשיתוף משרד הרווחה ובוחן את כיצד ניתן לרתום ולהסתייע בידע ובמומחיות של שירותי הרווחה, ובייחוד של המחלקות לאזרחים ותיקים, על מנת לסייע לאזרחים הותיקים להתמודד עם השינוים והאתגרים הכרוכים בתהליכי התחדשות עירונית. זאת, בשים לב לצרכים והמאפיינים של אוכלוסייה זו. 

פיתוח המודל נעשה בתמיכת קרן דליה ואלי הורוביץ ובשותפות מלאה עם גורמים עירוניים בבת ים - המחלקה לאזרחים ותיקים, המחלקה לעבודה קהילתית והמינהלת העירונית להתחדשות עירונית. 

פרקטיקת התערבות קהילתית - עכו

פרקטיקת ההתערבות הקהילתית היא השלב השני של קורס התחדשות עירונית שנערך בעיר, בשיתוף עיריית עכו, שיקום שכונות ומרכז הגישור. בוגרי הקורס פועלים כקבוצת משימה בשאיפה לקדם התחדשות עירונית מתוך ראייה קהילתית וחברתית וככלי להעצמת תושבי המתחם. 

פרקטיקת ההתערבות היא מודל חדשני במסגרתו מלווה מרכז הגר את קבוצת המשימה במפגשים תקופתיים. בין מפגש למפגש עורכת קבוצת המשימה בעצמה את ההתערבות הקהילתית תוך היעזרות בכלים, בידע, בהנחיה ובמשוב שיסופקו על ידי מרכז הגר.

המתחם, המטרות והיעדים של ההתערבות הקהילתית נקבעו על ידי קבוצת המשימה, בסיוע מרכז הגר ובהתאם למצב התכנוני ותוך התכוונות לצרכים שיעלו מתושבי המתחם עצמם.

מטרות פרקטיקת ההתערבות:

  1. גיבוש והכשרת קבוצת משימה – יישום החומר התיאורטי שנלמד בשלב א' של הקורס.

  2. ארגון תושבי המתחם כך שיכולו לקחת חלק אפקטיבי בתהליכי ההתחדשות העירונית בשכונה.

  3. לסייע ביצירת תכנית התחדשות עירונית ישימה ומותאמת לצרכי האוכלוסייה.

לקריאת דוח מיפוי חברתי במתחם החרמון בעכו.

קואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית - שכונת 'רמת אליהו' בראשל"צ

צוות המרכז לוקח חלק בקואליציה המורכבת משילוב של ארגונים קהילתיים ומקצועיים השואפים לקדם ולהטמיע את החשיבות של היבטים חברתיים בתהליכי התחדשות עירונית. הקואליציה מפעילה כלים של קידום ושינוי מדיניות ברמה הארצית בשילוב מעורבות קהילתית שמטרתה לתמוך ולהעצים את תושבי שכונת 'רמת אליהו' במסגרת פרויקט התחדשות עירונית המתוכנן בשכונה כולה. בקואליציה חברים עמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ותנועת תרבות.

במסגרת פעילות זו ערכו הארגונים החברים בקואליציה מיפוי חברתי במתחם 'נורוק' וגיבשו נייר עמדה המרכז את עמדת הארגונים ביחס לתכנית ההתחדשות המקודמת בשכונת רמת אליהו. 

בנוסף, ארגוני הקואליציה מקדמים במשותף מספר נושאים שאינם מקבלים התייחסות מספקת בתהליכי התחדשות עירונית:

  • שכירות  - התחדשות עירונית גורמת לגריעה של דיור בשכירות מוזלת ולהדרה של אוכלוסיית שוכרי דירות מעוטי יכולת. מרכז הגר מקדם פתרונות למיתון השלכות ההתחדשות העירונית על תחום השכירות, אשר מפורטים בנייר עמדה.  

  • הסללת עולים יוצאי אתיופיה לאזורי מגורים קבועים - אגודת יהודי אתיופיה מקדמת שינוי הנוהל על פיו עולים יוצאי אתיופיה מחויבים לשהות תקופה ממושכת במרכזי קליטה, ולאחר מכן לעבור למגורי קבע בשכונות מסוימות ללא אפשרות בחירה, וכתנאי לקבלת מענקי הסיוע במגורים. לקריאת נייר עמדה.  

  • תסקיר חברתי - עמותת במקום פועלת להטמעת חובה של עריכת תסקיר חברתי בתכניות התחדשות עירונית. התסקיר הוא "פרופיל חברתי" מפורט הכולל רקע סוציו-אקונומי של התושבים וכן מידע בדבר רצונות, יכולת וצרכים של תושבי המתחם המיועד להתחדשות עירונית.עריכת תסקיר עשויה לשפר את תהליכי ההתחדשות העירונית ובפרט את הליך התכנון, שכן הוא מהווה שכבת מידע בסיסי לתכנון מיזמי התחדשות עירונית. לנייר עמדה.

  • הקמת וניהול דיור בהישג יד על שטחים לצרכי ציבור במסגרת התחדשות עירונית - מרכז הגר ערך מחקר ראשוני כבסיס לקידום מדיניות בנוגע לשימוש ב'שטחים חומים' לצורך הקמת וניהול פרוייקטים של דיור בהישג יד בבעלות עירונית, כמוסדר בתקנות התכנון והבניה משנת 2014, בדגש על היתכנות שימוש זה במסגרת תהליכי פינוי-בינוי.

כירכה מיפוי חברתי מתחם נורוק.jpg

פרויקט שכונת 'בנית' בלוד          

במסגרת פעילותו בליווי וניתוח יוזמות מקומיות, פועל צוות המרכז לקידום פרויקט התחדשות עירונית בשכונת 'בנית' בעיר לוד. המרכז מעורב בהוצאתו לפועל של פרויקט בינוי-פינוי-בינוי בשכונה בניסיון לתמוך בהתארגנות תושבי השכונה ומתוך שאיפה להעצמת  קולם והדגשת האינטרסים שלהם לצד האינטרסים התכנוניים והכלכליים. המרכז רואה בפרויקט זה כ-'מחולל שינוי' לעבר תפיסת ההתחדשות העירונית ככלי לקידום מטרות חברתיות ותכנוניות ובראשן פתרונות של דיור הוגן לתושבים הקיימים ומניעת ג'נטרפיקציה.

© 2014 The Affordable Housing Center