top of page

​התכנית פועלת לגיבוש הצעות חקיקה ואסדרה, ולהציע למקבלי ההחלטות כלים מגוונים לשם קידום דיור חברתי בישראל.

על מנת לקדם את מדיניות הדיור בישראל ובנסיון להשפיע על השיח הציבורי המרכז פועל אל מול חברי כנסת, משרדי ממשלה, אמצעי תקשורת ושחקנים רלבנטיים אחרים בחברה האזרחית ובאקדמיה, שנוטלים חלק בעיצוב מדיניות הדיור.

קידום מדיניות וחקיקה

דיור בהישג יד בתכנית דרום גלילות 

תכנית קרסו - הגר פרסמה התייחסות לתכנית דרום גלילות (תמ"ל 3007). התכנית חולשת על השטח שבין כביש 5 בצפון ורמת אביב ג' בדרום, וכוללת 16,800 יחידות דיור. זו אחת מעתודות הקרקע הפנויות האחרונות במרכז הארץ ורובה בבעלות ציבורית. בנייר העמדה שהעברנו לותמ"ל עמדנו על החשיבות של שילוב דיור בהישג יד בתכנית, כאמצעי למיתון אי שיוויון ויצירת הזדמנויות מגורים באזורי הביקוש גם לאוכלוסיות במעמד נמוך ובינוני. הדגשנו את החשיבות של שימוש בכלים תכנוניים שבאמצעותם אפשר ליצור דיור להשכרה במחירים שהם בהישג ידם של משקי בית שבמחיר שוק לא יוכלו להתגורר ברובע החדש. 

לקריאת נייר העמדה  

תשריט לאתר.jpg

התייחסות לתזכיר תקנות תנאי זכאות לדיור בהישג יד

תכנית קרסו - הגר פרסמה התייחסות לתזכיר תקנות בנושא תנאי זכאות לדיור בהישג יד. התקנות מוסיפות לתנאי הסף שקיימים היום גם קריטריון של מבחן הכנסה, אך התחשיב שמוצע למבחן זה מתעלם מההבדלים הגדולים שיש בעלויות דיור באזורים שונים בארץ. בפנייתנו למשרד הבינוי והשיכון הצענו מתווה חלופי לבחינת רמת הכנסה מזכה לדיור בהישג יד, שמשקף פערים במחירי דיור בין מרכז ופריפריה, ומציע חלוקה הוגנת יותר של ההשקעה הציבורית בדיור בהישג יד. כמו כן, הצענו לתעדף אנשים עם מוגבלות ולהסמיך רשויות מקומיות להקצות חלק מהדיור בתחומן לבעלי מקצועות נדרשים ברשות. 

העמדה מבוססת על מחקר שפרסמנו בנושא תנאי זכאות לדיור בהישג יד בדצמבר 2023. 

לקריאת נייר העמדה

למחקר

זכאות.jpg

זכויות שוכרי דירות מפונים ושיפוי בעלי דירות במהלך מלחמה

האם שוכרי דירה מפונים בעקבות המלחמה צריכים להמשיך לשלם שכירות? ומה המשמעות של הפסקת תשלומים על חוזה השכירות? ואם לא, מי יפצה את בעלי הדירות על הפגיעה בהכנסות?

תכנית קרסו - הגר פנתה יחד עם ארגוני 'הרשת למיצוי זכויות' אל משרד המשפטים בדרישה שיוציאו הבהרה לעניין זכויות שוכרים שלא לשלם דמי שכירות על נכס שלא ניתן להתגורר בו במצב מלחמה. בנוסף, הצענו להקים קרן לשיפוי של חלק מבעלי הנכסים.

לקריאת המכתב

שדרות ממאגר שאטרסטוק שקנינו - דצמר 2023.jpg

חוק ההסדרים מציע רפורמה בשוק השכירות בה ניתן יהיה לבצע תכנון ייעודי לפרויקטים להשכרה ארוכת טווח. אלו פרויקטים שיהיו בבעלות אחודה ויושכרו במחירי שוק למשך 10 שנים. לשם כך מוצעים תמריצים מתחום התכנון והטבות מס. לעמדתנו, רפורמה זו היא צעד נוסף במדיניות שמתעדפת את המעמד הבינוני – גבוה והמעמדות העליונים, ומבלי לתת מענה למשקי בית שמשתייכים למעמדות הביניים ומעמדות תחתונים – שהם רוב שוכרי הדירות כיום. תעדוף של שכירות שוקית משמעו זניחת ההבטחה שהייתה גלומה בפיתוח שוק השכירות כשוק של דיור בהישג יד – דיור במחיר המכוון לרמת הכנסה של מעמד נמוך עד בינוני (עשירונים 3-7).

לקריאת נייר העמדה

Untitled.jpg

תמל 2040 - תכנית לפינוי בינוי בשכונת יוספטל בכפר סבא שמקודמת בותמ"ל, חולשת על שכונה שהוקמה כדי לאכלס תושבי מעברה, שלימים נכללה כשכונת שיקום במסגרת שיקום שכונות, וגם היום מאופיינת בשיעור גבוה של נתמכי רווחה, עולים, קשישים ובעלי מוגבלות. בנוסף, שכונת יוספטל מאכלסת מחצית ממלאי הדיור הציבורי בכפר סבא (מ98 דירות בבעלות עמידר), ויש בה שיעור גבוה מאד של שוכרים 47% ושיעור גבוה מאד של משקי בית שבהם 1-2 אנשים - 63%. למרות האתגרים החברתיים היחודיים הללו, התכנית לא נותנת מענה מספק לאוכלוסיה הקיימת בשכונה, לא בהיבטים של השגות הדיור, תמהיל גודל יחידות הדיור או עלויות התחזוקה. לפיכך פנינו בשיתוף הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חיים אל הותמל בדרישה לבצע שינויים בתכנית ובכלל זה הוספת דיור בהישג יד, דיור ציבורי, הבטחת קרן תחזוקה ותמהיל דיור המתאים למאפייני האוכלוסייה הקיימת.

לקריאת הפניה

תשריט לפייסבוק.png

תכנית קרסו הגר בשיתוף עמותת במקום הגישה התנגדות לתכנית מתאר להתחדשות של אזור התעסוקה בהרצליה פיתוח (504-0856054) כיוון שהתכנית לא מתייחסת לרמת השגות הדיור המתוכנן. התכנית עתידה לשלב 5,200 יחידות דיור קטנות, בגודל ממוצע של 50 מ"ר. אלא, שבהרצליה פיתוח רמת המחירים ההתחלתית כה גבוה שדירות קטנות הן תנאי הכרחי אבל לא מספיק כדי ליצור דיור בהישג יד – מחיר השכירות בדירות החדשות באזור התעסוקה מוערך ב 8,000- 9,000 ₪ לדירות 50 מ"ר – זהו מחיר שנמצא בהישג יד של משקי בית שההכנסה שלהם עומדת על 36,000 ₪ בחודש ומעלה. ז"א עשירון 10 והקצה העליון של עשירון 9. לאור זאת עמדנו על החשיבות של יצירת דיור שיהיה בהישג ידם של מגוון האוכלוסיות המועסקות באזור התעסוקה.
לקריאת ההתנגדות

321898269_1212517519616976_7559552092121215057_n.jpg

תכנית קרסו - הגר הובילה גיבוש מצע בנושא דיור לקראת בחירות 2022, יחד עם הארגונים המובילים בתחום התכנון החברתי וזכויות הדיור בישראל - האגודה לזכויות האזרח, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון ועמותת מרחב. המצע כולל פעולות בטווח המיידי להגדלת מלאי הדיור בהישג יד ולשינוי חקיקה הנדרשים כדי להבטיח שדיור שנוצר כדיור בהישג יד אכן ייועד לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית. כמו כן מתייחס המצע לתחום ההתחדשות העירונית ולחשיבות של יצירת תנאים להתחדשות עירונית בפריפריה.   

לקריאת המצע

תמונה לאתר.jpg

תכנית קרסו - הגר הובילה גיבוש מצע בנושא דיור לקראת בחירות 2022, יחד עם הארגונים המובילים בתחום התכנון החברתי וזכויות הדיור בישראל - האגודה לזכויות האזרח, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון ועמותת מרחב. המצע כולל פעולות בטווח המיידי להגדלת מלאי הדיור בהישג יד ולשינוי חקיקה הנדרשים כדי להבטיח שדיור שנוצר כדיור בהישג יד אכן ייועד לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית. כמו כן מתייחס המצע לתחום ההתחדשות העירונית ולחשיבות של יצירת תנאים להתחדשות עירונית בפריפריה.   

לקריאת המצע

תמונה לאתר.jpg

מרכז הגר הגיש התייחסות להצעת החוק להארכת פעילותה של הותמל, שמטרתו להזכיר למקבלי ההחלטות שכאשר הוקמה הותמל הוצבו לה שלוש מטרות: להגדיל במהירות את היצע יחידות הדיור למגורים, ליצור היצע של דיור בהישג יד - דירות להשכרה במחיר מופחת ודירות להשכרה ארוכת טווח בשכירות יציבה. שתי המטרות האחרונות נשחקו בשנים האחרונות, והותמל מקבלת לידיה עוד ועוד סמכויות לתכנן אזורים מבלי להתייחס לדיור להשכרה. עמדתנו ממוקדת בחשיבות של שילוב דיור בהישג יד בתכניות ותמל, ובעיקר בתכניות התחדשות עירונית, שכן זהו הכלי היחיד באמצעותו ניתן למתן את  אחת מבעיות היסוד שמייצרים מיזמי פינוי בינוי - גריעה של מלאי דיור זול, בעיקר לשכירות, ממרכזי הערים. 

לקריאת נייר העמדה

IMG-20160726-WA0011.jpg

משבר הקורונה משפיע על על המשק כולו, ובין היתר על תחום השכירות למגורים. מרכז הגר גיבש נייר עמדה המציע חבילה של צעדי חרום שראוי לנקוט בהם על מנת להקל במידת מה על הפגיעה הקשה שחווים השוכרים. מדובר בפעולות ממוקדות שנועדו למזער את הפגיעה בציבור השוכרים, שמהווה כמעט שליש ממשקי הבית בישראל, ולצמצם את היקף הביטולים וההפרות של חוזים, באופן שימנע הצפה של בתי המשפט בהליכים משפטיים לפינוי או למימוש בטוחות חוזיות.

נייר העמדה היווה תשתית לקמפיין שהובילה קבוצת שוכרים פעילים שצמחה סביב המשבר ובשיתוף תנועת עומדים ביחד نقف معًا ועד שוכרי הדירות של ישראל. כמו כן, נייר עמדתנו הוצגה בפני הצוות הבינמשרדי להסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת משבר הקורונה, בראשות המשנה ליועמ"ש עו"ד ארז קמיניץ וראש אשכול נדל"ן במשרד המשפטים עו"ד כרמית יוליס.

לקריאת נייר העמדה

תמונת קמפיין לוגו.jpg

הממשלה פירסמה תזכיר חוק ההסדרים לשנת 2020, לפיו עולה כי ישנה כוונה לכלול בחוק את הפחתת שיעור ההסכמה הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של מיזם פינוי בינוי. 

מרכז הגר, ביחד עם ארגוני אקדמיה וחברה אזרחית נוספים, פנו לממשלה בדרישה לסגת מכוונה זו. הפחתת שיעור ההסכמה היא צעד דרמטי ובעל משמעות חוקתית נרחבת, לרבות פגיעה בזכויות הקנייניות של בעלי דירות. כל זה, בהליך בזק ותוך עקיפת מנגנוני הפיקוח הפרלמנטרים ומניעת דיון ציבורי מעמיק בנושא. לקריאת ניייר העמדה

כמו כן, מרכז הגר העביר נייר עמדה מקיף להצעת חוק ההסדרים, הכולל התייחסות לשינויים שמבקשת הממשלה לערוך בקרן להתחדשות עירונית. הקרן נועדה להיות מקור תקציבי ליעדים חברתיים בהתחדשות עירונית כמו שילוב דיור בהישג יד ומימון התחדשות בפריפריה, אך היא טרם תוקצבה. כעת מוצע לייבש את הקרן ולהפנות את המשאבים שבה לעידוד התחדשות עירונית בעיקר באזורי ביקוש. לקריאת נייר העמדה 

IMG-20160726-WA0016.jpg

משרד המשפטים פירסם במאי 2020 דוח שעוסק בהצעות להסרת חסמים בתהליכי פינוי בינוי. הדוח המפורט כולל הצעות רבות בתחומים מגוונים. 

מרכז הגר הגיש נייר עמדה ביחס להצעות הכלולות בדוח והדגיש מספר שינויים אותם חייבים לערוך בהמלצות על מנת לספק מענה רחב יותר להיבטים החברתיים של תהליכי פינוי בינוי. 

בין היתר כולל נייר העמדה הצעות אופרטיביות לתיקון חוק הותמ"ל כך שיחייב לכלול דיור להשכרה ודב"י גם במיזמי התחדשות עירונית; להרחבת הההגנות והמענים שניתנים לאוכלוסיות מגוונות ופגיעות בתהליכים אלו (זקנים, שוכרי דירות, מתמודדים עם עוני וכו'); להסדרת היבטים נרחבים של עבודת עורכי דין מייצגי דיירים ועוד.

לקריאת נייר העמדה

Capture_edited.jpg

על אף החלטות קודמות שהתקבלו במהלך הליך התכנון מצד עיריית ת"א-יפו, רשות מקרקעי ישראל והוועדה המחוזית לתכנון ובניה בת"א בנושא, הוראות התכנית המופקדת לא מספקות על מנת להבטיח שהדירות שייבנו במסגרת התכנית יושכרו במחירים מופחתים שניתן להגדיר בהישג יד של בעלי הכנסות בינוניות ונמוכות.

 

על רקע זה, מרכז הגר בשיתוף עמותת במקום פנו לוועדה המחוזית על מנת לתקן את הוראות התכנית בהתאם. כמו כן, פנו הגופים לראש עיריית ת"א-יפו ולמועצת רשות מקרקעי ישראל בדרישה לקבוע כבר בשלב זה את שיעור ההפחתה שיינתן בדיור בהישג יד המתוכנן.

    ​

לקריאת מסמך ההתנגדות.

לקריאת הפניה לרשות מקרקעי ישראל.

לקריאת הפניה לראש עיריית תל אביב.

שדה דב- שקף רקע.jpg

לאחר סקירת מצעי המפלגות: מרכז הגר קורא לקדם מדיניות דיור חברתית לאחר הבחירות

לקראת הבחירות הקרובות (9.4.2019), מרכז הגר סקר את מצעי המפלגות ביחס לנושא הדיור ומפרסם את התייחסותו לסוגיות העיקריות במצעים, לחיוב או לשלילה. בהמשך לכך, מרכז הגר קורא לממשלה הבאה לקדם מדיניות כוללת לדיור חברתי ולהתחדשות עירונית חברתית.

לקריאת המסמך.

בחירות 2019.jpg

מרכז הגר הגיש התנגדות בנוגע לתכנית המתאר הכוללנית של חולון

ביום 1.1.2019 מרכז הגר הגיש התנגדות לוועדת המשנה להתנגדויות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בתל אביב בנוגע לתכנית המתאר הכוללנית לעיר חולון. בהתנגדות נכתב שהתכנית אינה כוללת התייחסות מספקת לדיור בהישג יד ומסמכי התכנית והדיונים שהתקיימו בוועדה מלמדים שהנושא לא נבחן, חרף הוראות תמ"א/35. אי לכך התבקשה הוועדה לבחון את הצורך בדיור בהישג יד בעיר חולון, במסגרת הכנסת התכנית, ובהתאם לכך לקבוע הוראות בנושא בתכנית.

לקריאת ההתנגדות. 

תשריט חולון1.png

מרכז הגר פנה לוועדת הכספים של הכנסת: יש להבטיח עידוד דיור  בהישג יד כנגד מתן הטבות מס

לקראת דיון שנקבע בוועדת הכספים של הכנסת ביום 2.1.19 בנוגע הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), שלח מרכז הגר נייר עמדה לוועדה בו עמד על הצורך לוודא שהשכירות שהצעת החוק מבקשת לקדם באמצעות מתן הטבות מס, תהיה שכירות ארוכת טווח ואף במחיר מופחת, כהגדרת דיור בר השגה שקיבלה הכנסת בחוק התכנון והבנייה.

לקריאת נייר העמדה

CommitteeRoom.jpg

מרכז הגר שלח ללמעלה מ-30 ראשי ערים מדריך ליצירת דיור עירוני בהישג יד

מרכז הגר הכין מדריך עבור ראשי ערים וחברי מועצה, בו מפורטים הכלים השונים שיש להפעיל על מנת לייצר דיור בהישג יד בצורה מושכלת בעיר. המדריך מציע תכנית למיפוי וזיהוי צרכים ואוכלוסיות הזקוקות לדיור בר השגה, תוך קביעת יעדים עירוניים ביחס אליהם; וסקירת האפיקים הקיימים להקמה של מיזמי דיור בר השגה או לשילובם במסגרת תכניות מתאר כוללניות ובפרויקטים של התחדשות עירונית.

לקריאת המדריך

שער מדריך לראש העיר.png

התייחסות מרכז הגר להצעות הממשלה בנושא קשישים בהתחדשות עירונית במסגרת הצעת חוק דייר סרבן

חלק משמעותי מהמלצות המדיניות שנוסחו ע"י מרכז הגר במחקר בנושא אוכלוסיית הזקנים בהתחדשות עירונית הוטמעו לאחרונה בחקיקה ראשית, במסגרת תיקון 6 לחוק פינוי-בינוי (פיצוים). 

תיקון מספר 6 כולל הכרה חסרת תקדים בזכויות זקנים בתהליכי התחדשות עירונית, תוך שהוא מעודד ואף מחייב יזמים לייצר חלופות תמורה שתואמות את צרכי אוכלוסייה זו. בכך מהווה התיקון ביטוי חוקי לממצאי המחקר של מרכז הגר, לפיהם לאוכלוסיית הזקנים יש צרכים ומאפיינים ייחודיים בכל הנוגע לתהליכי התחדשות עירונית וכי קיים צורך לערוך שינוים  בתהליכי אלו, על מנת להתאימם לאוכלוסייה זו. 

 

להסבר מפורט מאת מרכז הגר אודות תיקון מס' 6 - כאן

להתייחסות מרכז הגר לסוגיות אלו במסגרת הליך החקיקה של חוק 'דייר סרבן' - כאן

כריכה קשישים.jpg

קואליציה לקידום והטמעה של חשיבותם של היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית

מרכז הגר לוקח חלק בקואליציה המורכבת משילוב של ארגונים קהילתיים ומקצועיים השואפים לקדם ולהטמיע את החשיבות של היבטים חברתיים בתהליכי התחדשות עירונית. ארגוני הקואליציה מקדמים במשותף מספר נושאים שאינם מקבלים התייחסות מספקת בתהליכי התחדשות עירונית:

  • שכירות  - התחדשות עירונית גורמת לגריעה של דיור בשכירות מוזלת ולהדרה של אוכלוסיית שוכרי דירות מעוטי יכולת. מרכז הגר מקדם פתרונות למיתון השלכות ההתחדשות העירונית על תחום השכירות, אשר מפורטים בנייר עמדה.  

  • הסללת עולים יוצאי אתיופיה לאזורי מגורים קבועים - אגודת יהודי אתיופיה מקדמת שינוי הנוהל על פיו עולים יוצאי אתיופיה מחויבים לשהות תקופה ממושכת במרכזי קליטה, ולאחר מכן לעבור למגורי קבע בשכונות מסוימות ללא אפשרות בחירה, וכתנאי לקבלת מענקי הסיוע במגורים. לקריאת נייר עמדה.  

  • תסקיר חברתי - עמותת במקום פועלת להטמעת חובה של עריכת תסקיר חברתי בתכניות התחדשות עירונית. התסקיר הוא "פרופיל חברתי" מפורט הכולל רקע סוציו-אקונומי של התושבים וכן מידע בדבר רצונות, יכולת וצרכים של תושבי המתחם המיועד להתחדשות עירונית.עריכת תסקיר עשויה לשפר את תהליכי ההתחדשות העירונית ובפרט את הליך התכנון, שכן הוא מהווה שכבת מידע בסיסי לתכנון מיזמי התחדשות עירונית. לנייר עמדה.

ראשלצ מגדל הראשונים ב הדמייה.jpg

התייחסות מרכז הגר לתיקון חוק עידוד השקעות הון

משרד האוצר מבקש להגדיל את הטבות המס עבור בניה להשכרה, כיוון שהניסיון הנצבר הוכיח שהטבות המס שמוצעות היום אינן מספיקות לעידוד בניה לשהכרה. פנינו ליועמ"ש משרד האוצר ועמדנו על כך שיש לשלב בהצעת החוק הקלות מס יעודיות עבור דיור בהישג יד. כמו כן התייחסנו לחשיבות של תמרוץ בניה להשכרה ודיור בהישג יד בפרויקטים של פינוי בינוי, כדי לפצות על גריעת דיור בשכירות מוזלת.  

לקריאת המסמך.

IMG-20160726-WA0011.jpg

התייחסות מרכז הגר להצעת חוק הדייר הסרבן

פניה ליו"ר ועדת הרפורמות ולחברי הועדה לקראת דיון בהצעת חוק פינוי ובינוי פיצויים (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי-סביר) התשע"ו – 2016. הצעת החוק מבקשת להחמיר את הסנקציה בגין סרוב לעסקת פינוי - בינוי ולאפשר לבית משפט לכפות עסקה על דייר סרבן ולפנותו מביתו. בפנתייתנו העלנו חשש כי צעד זה יעצים את יחסי הכוחות שכבר היום אינם מאוזנים בין יזמים ודיירים ויקשה על דיירים להנהל מו"מ לגיטימי בעסקאות פינוי בינוי. כמו כן הצענו להרחיב את הסיבות שבגינן יחשב סרוב לעסקת פינוי - בינוי כסרוב סביר תוך התחשבות בצרכים יחודיים של קשישים ומעוטי יכולת. 

לקריאת המסמך שהוגש בפברואר 2017.

לקריאת המסמך שהוגש בנובמבר 2017. 

לקריאת נייר עמדה שהוגש ביוני 2018 בנושא קשישים בהתחדשות עירונית.

שכונת מונטיפיורי בתא.jpg

התייחסות מרכז הגר לחוק המארגנים

פניה ליו"ר ועדת הרפורמות ולחברי הכנסת בועדה לקראת דיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי) התשע"ו - 2016. הצעת החוק נועדה להסדיר את הסכמי טרום ההתקשרות, עליהם נהוג לחתום כשלב ראשוני לקראת פינוי בינוי. כיום מדובר בתחום פרוץ ובשל כך בעלי בתים חשופים להחתמה פוגענית על הסכמים דרקוניים ובתנאי לחץ והעדר מידע. בפנתייתנו הצגנו שורה של שיפורים בנוסח החוק על מנת להגן על בעלתי בתים מפני החתמה פוגענית ועל מנת לקדם התחדשות עירונית מטיבה והוגנת. 

לקריאת המסמך.

IMG_1567.JPG

על החובה לקבוע הוראות לדיור בהישג יד בתכניות מתאר כוללניות

פניה למוסדות התכנון ולמקבלי החלטות בתחום התכנון בשיתוף עמותת 'במקום' - בנושא דיור בהישג יד בתכניות מתאר כוללניות. הפניה נעשתה בעקבות פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים מרכז בעניין תכנית המתאר של ראשון לציון, אשר עמד על החובה לבחון את הצורך בדיור בהישג יד כבר בשלב תכניות המתאר הכוללניות, על פי הוראות תמ"א 35. בפניה מובאים עיקרי  פסק הדין והמלצות לשינויים נחוצים לשם שילוב אפקטיבי של דיור בהישג יד בתכניות מתאר כוללניות.

לקריאת המכתב.

PikiWiki_Israel_5876_Rishon_lezion.jpg

התייחסות מרכז הגר לתיקון 4 לחוק קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור

פניה ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה לקראת דיון בהצעת חוק בה מוצע להרחיב את סוגי המתחמים שניתן יהיה להגדיר כמתחמים מועדפים לדיור ובמקביל לצמצם את שיעור יחידות הדיור להשכרה בתכניות הותמל. התיקון מציע להכריז על מתחמי פינוי בינוי גדולים וכן על קרקעות בבעלות פרטית כמתחמים מועדפים לדיור שיתוכננו בותמל. בקרקעות פרטיות מוצע להפחית ב-50% את שיעור הדיור לשכירות, ובמתחמי פינוי בינוי מוצע שלא לשלב דיור בשכירות כלל. בפנתייתנו הצבענו על הנסיגה מהתכליות החברתיות של חוק הותמל והצענו שינויים לקידום של דיור בהישג יד ותמהיל חברתי במתחמים מועדפים לדיור. 

לקריאת המסמך.

IMG-20160726-WA0015.jpg

"פניית מרכז הגר לשר האוצר בנושא תכנית "מחיר למשתכן

פנייה לקראת הדיון במועצת מקרקעי ישראל שנערך ביום 15.7.15 ובו נדונה הצעת ההחלטה בנושא מכרזי דיור בהישג יד "מחיר למשתכן". לעמדתנו, יש לכלול בהצעה תנאי זכאות על בסיס סוציו – אקונומי כגון מבחן הכנסה ומבחן הון, בעוד שעל פי ההצעה כיום, די בכך שעל שמו של אדם לא רשומה דירה, על מנת שיהיה זכאי להטבה.

לקריאת המכתב.

מכתב לשר האוצר לאתר.jpg

התייחסות מרכז הגר לתזכיר חוק שכירות הוגנת

בעקבות החלטת קבינט הדיור בעניין זה, הופץ להתייחסות תזכיר חוק השכירות ההוגנת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2014. אנו סבורים כי על הצעת החוק להתייחס במפורש לשכירות ארוכת טווח, ובמיוחד כזו המופעלת על ידי חברות לניהול מבנים, וזאת על מנת לעודד את הנושא של שכירות ארוכת טווח שמהווה כלי חשוב ומרכזי בשוק הדיור בכלל ובשוק הדיור בהישג יד בפרט.

לקריאת המסמך

lama.JPG

התייחסות מרכז הגר ל'מחיר מטרה'

משרד הבינוי פרסם להערות הציבור את מכרז תכנית "מחיר מטרה" שמטרתה שיווק מגרשי קרקע תוך התחייבות הזוכה למכירת דירות בהנחה ממחיר השוק. לעמדתנו, בהעדר קריטריונים המתייחסים להכנסת משקי הבית הזכאים לדירות, רוב הנהנים מתכנית מחיר מטרה יהיו משקי בית ברמות הכנסה גבוהות. לפיכך, נראה כי תרומתה של התכנית ליצירת דיור בהישג יד תהיה נמוכה.

לקריאת המסמך

שכירות הוגנת.JPG

פניית מרכז הגר ליו"ר הוועדה המיוחדת בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

פניית מרכז הגר לח"כ אלי כהן, יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

לעמדתנו הקמת הרשות הממשלתית צריכה להוות הזדמנות ליצירת דיור ציבורי ודיור בהישג יד במרקם העירוני, וכן ליצירת מנגנונים שיאפשרו התחדשות עירונית גם בשכונות שאינן באזורי ביקוש. בנוסף, על הרשות להיות מחוייבת למניעת דחיקתן של אוכלוסיות פגיעות- שוכרי דירות, דיירי דיור ציבורי, קשישים ובעלי הכנסה נמוכה, מאזורים העוברים התחדשות עירונית.

לקריאת המכתב

לאתר רשות להתחדשות עירונית.jpg

עמדת מרכז הגר וארגונים מהחברה האזרחית והאקדמיה ביחס להצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

עמדת מרכז "הגר" וארגונים נוספים מהחברה האזרחית ומהאקדמיה אשר הוגשה לועדת הכנסת שדנה בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. המסמך מפרט אלו שינויים יש להטמיע בהצעת החוק על מנת שתהליכי התחדשות עירונית ישפרו את איכות החיים וסביבות החיים של תושבי הערים.  נכון להיום, החיסרון הבולט ביותר בהצעת החוק טמון בכך שנקודת המבט החברתית והסביבתית  אינה מוטמעת דיה בהבניית הרשות, זאת אף על פי שתהליכי התחדשות עירונית נוגעים בהיבטים חברתיים רבים, ורלוונטיים אולי יותר מכל, לאוכלוסיות מהמעמדות המוחלשים בחברה.

לקריאת המסמך

WP_20151027_001[1].jpg

שילוב תאגידים עירוניים וגופים וולונטריים בהליכי התחדשות עירונית

עמדת מרכז "הגר" והקליניקה לדיור, קהילה ומשפט באוניברסיטת תל אביב בנושא שילוב תאגידים עירוניים וגופים וולונטריים בהליכי התחדשות עירונית להעצמת דיירים. הקמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מהווה הזדמנות לשיפור את יחסי הגומלין בין שלושת השחקנים המרכזיים בתהליכי התחדשות עירונית: תושבים, יזמים ורשויות מקומיות, באמצעות גופים המתמחים בהעצמת דיירים ובהם ארגונים ללא כוונת רווח, עמותות וגופים עירוניים אשר פועלים בשיתוף הדיירים.

לקריאת המסמך

12419078_756554437807782_618190517482548

הצעת מרכז הגר לשילוב דיור בהישג יד כמענה לדחיקת דיירים שוכרים במתחמי התחדשות עירונית

הצעת מרכז הגר לשילוב דיור בהישג יד כפתרון לדחיקת דיירים שוכרים במתחמי התחדשות עירונית - מודל שהוגש לועדה שדנה בחוק להקמת רשות להתחדשות עירונית, בנושא דיור בהישג יד כפתרון לדחיקה של שוכרי דירות מאזורים שעוברים התחדשות עירונית. 

לקריאת ההצעה

IMG_20150717_131930.jpg

הערות לנוסח מתקדם - הצעת חוק להקמת רשות להתחדשות עירונית

עמדת מרכז "הגר"  אשר הוגשה לועדת הכנסת שדנה בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. המסמך מתייחס לגרסה מתקדמת של הצעת החוק להקמת רשות להתחדשות עירונית ומצביע על שינויים שיש להטמיע בהצעה על מנת להבטיח שתהליכי התחדשות עירונית  יקודמו תוך התייחסות להיבטים חברתיים: דחיקה של אוכלוסיות מוחלשות ממתחמים שעוברים התחדשות עירונית בשל עליית מחירי הדיור והתחזוקה, שקיפות ושותפות משמעותית של דיירים בתהליכי ההתחדשות בסביבתם.

לקריאת המסמך

עפולה.jpg

הערות להצעת חוק להקמת רשות להתחדשות עירונית

עמדת מרכז "הגר" ביחס לנוסח להצבעה של הצעת החוק להקמת רשות להתחדשות עירונית אשר הוגשה לועדת הכנסת שדנה בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. המסמך מתייחס לגרסת החוק המובאת להצבעה ועומד על התיקונים שעוד דרושים בהצעת החוק על מנת למתן את ההשפעות השליליות של התחדשות עירונית על אוכלוסיות מוחלשות, ובפרט שוכרי דירות בעלי הכנסה נמוכה. 

לקריאת המסמך

800px-PikiWiki_Israel_8318_palm_trees_in

קבלת חוק לייצור דיור בהישג יד

ניסוח וקידום חוק שמטרתו יצירה של דיור בהישג יד המיועד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה - תיקון 120 לחוק התכנון והבנייה (דיור בהישג יד)
 
הצעת החוק שניסחנו וקידמנו בשיתוף ח"כ רועי פולקמן אושרה ב-5.2.18 פה אחד, בתמיכה רחבה של 81 ח"כים מהאופוזיציה והקואליציה וללא מתנגדים.  
הצעת החוק משנה את ההסדר הקיים בנושא דיור בהישג יד ומציעה שורה של שיפורים, ועיקרם:
  • ועדה מקומית וועדה מחוזית יוכלו לתכנן דיור בר השגה ולקבוע תוספת זכויות בהן יבנה דיור בהישג יד.
  • דיור בהישג יד הוא דיור להשכרה ארוכת טווח במחיר מופחת ממחיר השוק. באזורי ביקוש ההפחתה ממחיר השוק תגיע עד 40%. 
  • תנאי הסף לזכאות לדיור בהישג יד הוא העדר בעלות על דירה. תנאי זכאות נוספים יקבעו בתקנות.
 
זהו צעד היסטורי בעולם התכנון בישראל שפותח פתח למהפכה של ממש בתחום של דיור בהישג יד. שנים רבות מדי לא היו למערכת התכנון כלים מתאימים כדי לייצר פתרונות דיור ברי השגה. אך מעתה, רשויות מקומיות יוכלו לגבש מדיניות עירונית בנושא, ולקבוע שיעורי הנחה דיפרנציאליים על דירות שיוצעו להשכרה ארוכת טווח כדיור בהישג יד ברחבי העיר.
להסבר מפורט על הצעת החוק - לקריאת המסמך
נוסח החוק - לקריאת המסמך
IMG_3905_edited.JPG

כלים לדיור בהישג יד

לקראת מערך כולל של דיור בהישג יד בישראל - נייר מדיניות מקיף המציע כלים ליישום מדיניות של דיור בהישג יד בישראל. המסמך נותן הסברים כלליים על מטרותיו של דיור בהישג יד, למי הוא נועד, היכן הוא נדרש, מי אחראי לקידומו וכיצד ניתן להביא ליישומו, מציג תמונה עדכנית של המצב בישראל ומציע את המלצות מרכז הגר לקידומו ולפיתוחו של דיור בהישג יד בישראל.
לקריאת המסמך
Capture.JPG
bottom of page