top of page

אירועים

12 ביולי 2023

ובינר לחברי/ות מועצת עיר בנושא דיור בהישג יד

לקראת הבחירות הקרבות בשלטון המקומי גיבשנו מדריך המיועד לחברי מועצה וראשי עיר לקידום ופיתוח דיור בהישג יד ברמה המקומית. עקרונות המדריך וכן כלים לפעולה המצויים בסמכות חברי מועצת עיר וחברי ועדות מקומיות בתחום התכנון, הוצגו בובינר שהתקיים ב 12.7.2023 ובו השתתפו מתמודדים בבחירות לשלטון המקומי.

12 ביוני 2023

הרצאה בקורס "תכנון מחוץ לקופסא"

עו"ד ומתכננת ערים אורלי אריאב בקורס 'תכנון מחוץ לקופסא' של עמותת מרחב ומרכז השלטון המקומי.

5 ביוני 2023

יום עיון בנושא דיור בהישג יד לחברי ההתאחדות

עו"ד אורלי אריאב הציגה את מכלול ההסדרים בתחום בישראל, ועמיתתנו ליז רוזנבאום שיתפה מהניסיון העשיר שלה בעבודה בתחום של דיור חברתי בארה"ב, בדגש על התמריצים שקיימים בארה"ב לפיתוח של דיור בהישג יד.

23 באפריל 2023

כנס בנושא: דיור לכל: שכירות ארוכת-טווח ודיור ציבורי בישראל

פרופ' נטע זיו וד"ר סיגל פלח הציגו מחקר חדש שנערך אצלנו בנושא דיור ציבורי ומוביליות חברתית תוך שימוש במסד נתוני עתק, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון.

14 במרץ 2023

פרס אימפקט לשנת 2022

כלי להערכת אימפקט חברתי וסביבתי של מיזמי התחדשות עירונית שפותח ע"י מרכז הגר זכה בפרס האימפקט שהעניקו מגזין ליברל והפורום הישראלי לקידום כלכלת אימפקט.
פיתוח הכלי הוא חלק ממגמה שהולכת וצוברת תאוצה בעולם של שילוב השקעות אימפקט בהתחדשות עירונית.
הכלי מיועד לכל מי שמעוניין להעריך את ההשפעה החברתית והסביבתית העתידית של מיזם התחדשות עירונית, ובעיקר למשקיעים שמבצעים בדיקת נאותות לפרויקט כחלק מבחינת פרויקט להשקעה. כמו כן עשויים להסתייע בכלי יזמים, יועצי השקעות, גורמים ממשלתיים ועירוניים וארגונים שונים המעוניינים לאמוד אימפקט של פרויקטים של התחדשות עירונית.

9 במרץ 2023

כנס בנושא: מנפצות את תקרת הזכוכית: נשים בעולם הנדל"ן

פרופ' נטע זיו, המנהלת האקדמית של תכנית קרסו - הגר דיברה על דיור מנקודת מבט מגדרית בכנס שערכועמיתנו במכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול.

5 בפברואר 2023

יום עיון בנושא דיור להשכרה בישראל

יום העיון מתקיים ביוזמת איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים בישראל ומכון G city לחקר נדלן באוניברסיטת רייכמן.
עו"ד אורי אטינגר הציגה סקירה כללית בנושא דיור להשכרה - בדגש על דיור בהישג יד.

17 בינואר 2023

כנס "ישראל קורסת תחת משבר הדיור"

מרכז הגר השתתף בכנס בנושא משבר הדיור בכנסת ביוזמת חברת הכנסת נעמה לזימי והציג שינויים שדרוש לבצע בחקיקה כדי להגיע לדיור שהוא באמת בר השגה.

28 בדצמבר 2022

פרס עידוד היצירה לשנת 2022

תכנית קרסו - הגר, בהובלת עו"ד אורלי אריאב זכתה בפרס עידוד היצירה של עיריית פתח תקווה על תהליך ליווי וגיבוש מדיניות עירונית לדיור בהישג יד
צוות תכנית קרסו - הגר ליווה את מחלקות הנדסה והתכנון האסטרטגי בגיבוש מדיניות דיור עירונית, הכוללת יעדים מחייבים לשילוב דיור בהישג יד ברחבי העיר. העבודה כללה מיפוי של העיר למתחמים, קביעת יעדים לדיור בהישג יד, תמהילי גודל דיור ואוכלוסיות יעד ותנאי זכאות בהתאם למאפיינים חברתיים, כלכליים ומרחביים של האזורים השונים בעיר. מדיניות הדיור התקבלה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בפתח תקווה באוקטובר 2022.

1 בדצמבר 2022

ערב עיון של איגוד המתכננים בישראל בשותפות תכנית קרסו - הגר, בנושא: דיור בהישג יד – איך יוצרים מציאות?

חלק א': דיור בהישג יד בישראל – תמונת מצב.
אורי אטינגר, תכנית קרסו למחקר ופיתוח דיור חברתי, מרכז הגר.
חלק ב': דיור בהישג יד – עמדות.
ירון הופמן-דישון, חוקר במרכז אדוה.
ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית.
אביטל בלונדר, עמותת ג'ינדאס להתחדשות עירונית חברתית.
חלק ג': מדיניות דיור בהישג יד ברשויות מקומיות.
עיריית פתח תקווה: איציק אוז'לבו, מהנדס העיר.
עיריית תל אביב-יפו: אלה ובר, היחידה לתכנון אסטרטגי.
חלק ד': דיון פתוח.

21 ביוני 2022

דיון בועדת חוק, חוקה ומשפט

מרכז הגר השתתף בדיוני הועדה בעניין חוק שכירות הוגנת. המרכז עמד על האחריות של הממשלה לשפר את מנגנוני הפיקוח בחוק ולהבהיר את ההוראות בנוגע לתשלום דמי תיווך.

16 ביוני 2022

הכנס השנתי של איגוד המתכננים

עו"ד אורלי אריאב השתתפה בכנס השנתי של איגוד המתכננים שנערך בעיר לוד, והציגה כיצד פועלות רשויות מקומיות בארץ לגיבוש מדיניות עירונית/מקומית לדיור מגוון ובהישג יד.

Anchor 1
bottom of page