top of page

מדד הגר ברשויות המקומיות

בשל צורך הולך וגובר בפתרונות דיור ובהיעדר רגולציה מתאימה ברמה הארצית, רשויות מקומיות שונות בישראל החלו בשנים האחרונות לפתח מודלים עצמאיים לקידום פרויקטים תחת הכותרת של "דיור בהישג יד".

מדד הגר לדיור בהישג יד נועד לבחון לפי מספר קריטריונים, את אפקטיביות הפרויקטים המקודמים על ידי הרשויות המקומיות, ומידת יכולתם לספק דיור שיהיה בהישג ידן של האוכלוסיות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה.

לאחר איסוף הנתונים ועריכת החישוב בכל אחד מהקריטריונים, ניתן לפרויקט ציון סופי 'עובר'/'לא עובר'.

פרויקט שעבר בקריטריון הרלוונטיות לעשירונים 3-7 קיבל ציון סופי 'עובר', המגדיר אותו כדיור בהישג יד לפי מדד הגר.

להסבר מפורט על הקריטריונים ואופן חישוב המדד לחצו כאן

דיור למכירה
לא עובר

כפר סבא- גבעת אשכול 170 יח'

2.5
0
3
0
דיור למכירה
לא עובר

הרצליה- אמה טאובר 40 יח'

7.5
0
4.5
0
דיור למכירה
לא עובר

כפר סבא-יאיר רוזנבלום 36 יח'

2.5
0
3.5
0
דיור למכירה
לא עובר

ראשון לציון-הראשונים ב 40 יח'

2.5
0
4
0
דיור להשכרה
עובר

תל אביב- יד אליהו 32 יח'

10
10
4.5
10
דיור למכירה
לא עובר

ראשון לציון- כלניות 26 יח'

2.5
0
3
0
דיור להשכרה
עובר

תל אביב- מיכאלנג'לו 10 יח'

10
10
5
6
דיור להשכרה
עובר

תל אביב- גני שפירא 45 יח'

10
10
3.5
6

ראשון לציון-צבי פרנק 20 יח'

בקרוב

ראשון לציון-רח' ירושלים 20 יח'

בקרוב

שוהם- רקפות  48 יח'

בקרוב

רמת השרון-סוקולוב 145 יח'

בקרוב

תל אביב-מגדל הצעירים 48 יח'

תל אביב-השוק הסיטונאי 25 יח'

תל אביב- הורודצקי 200 יח'

תל אביב-שוק העלייה 56יח'

בקרוב
בקרוב
תחילת עמוד
קריטריונים למדד הגר

רלוונטיות לעשירונים 3-7

האם ההוצאה החודשית על הדיור רלוונטית למשקי בית בעשירונים 3-7. 

ציון 'עובר'- 2 נק' ומעלה (עשירון אחד)

לא ניתן מענה לאף עשירון- (0) Min

ניתן מענה ל-5 עשירונים- (10) Max

מחיר מופחת ממחיר השוק

שיעור ההנחה ביחס למחיר השוק

ציון 'עובר'- 3 נק' ומעלה (30% הנחה)

העדר הנחה - (0) Min

100% הנחה - (10) Max

מלאי דיור לאורך זמן

האם קיים מנגנון השומר על המחיר המפוקח של הדיור בהישג יד לאורך זמן, גם מעבר להטבה שניתנה לזכאי הראשון.

ציון 'עובר'-

רכישה- 3 נק' ומעלה (הגבלת מכירה/רווח)

העדר הגבלה למכירה חוזרת/רווח- (0) Min

הגבלה לזכאים מעל 10 שנים - (10) Max

שכירות- 2 נק' ומעלה (10 שנים)

העדר הגבלה לשימור - (0) Min

הגבלה מעל 40 שנים - (10) Max

קריטריונים לזכאות

האם קיימים ומהם הקריטריונים לזכאות.

ציון 'עובר'- 5 נק' ומעלה (2 קריטריונים)

העדר התייחסות- (0) Min

התייחסות ל-4 קריטריונים - (10) Max

ציון כללי

עובר/ לא עובר

עובר- כל פרויקט שקיבל עובר בקריטריון הרלוונטיות לעשירונים 3-7

בקרוב
בקרוב
bottom of page