top of page
עובר

רעננה- נאות עוזי 60 יח'

5
2
3
4
עובר

הרצליה- גליל ים 68 יח'

5
2
2
2
עובר

ירושלים- חומת שמואל 20 יח'

5
2
1.5
2
לא עובר

רמת השרון- מורשה 71 יח'

5
2
3
0
עובר

ירושלים- מתחם אלנבי 70 יח'

5
2
2.5
2
עובר

ראשון לציון- הרקפות 45 יח'

5
2
2
4
עובר

ירושלים-  הדסה הקטנה 112 יח'

5
2
2
4
לא עובר

חיפה- נאות פרס 184 יח'

5
2
0
0
טבלת הפרויקטים והציונים
 

מדד הגר ל"דיור להשכרה" ביוזמת המדינה

מהו מאגר הדיור להשכרה ביוזמת המדינה?
הממשלה, באמצעות החברה הממשלתית 'דירה להשכיר' מקימה מיזמים המיועדים להשכרה. מיזמים אלו מוקמים באמצעות שיטת מכרז ייחודית שנוצרה לצורך זה, לפיה מתחייבים יזמים פרטיים הזוכים במכרז לא למכור את הדירות אלא להשכיר אותן במשך תקופה של לפחות 10 שנים (או 20 שנה במתחמים מעל 100 יח"ד). הממשלה יצרה שני מסלולים למיזמים של דיור להשכרה (לפירוט אודות המסלולים באתר משרד הבינוי והשיכון) : 
מסלול א'-
  • היזם רשאי למכור כ-40% מיחידות הדיור במחיר השוק
  • כ-60% מכלל הדירות ישמשו לשכירות בלבד: 40% במחיר שוק ו- 60% במחיר מפוקח
  • המציעים במכרז יתחרו על מחיר השכירות הנמוך ביותר לזכאים
  • זכאים למסלול זה זוג (כולל משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי וזוגות העומדים להינשא בתוך שלושה חודשים) או יחיד מעל גיל 35 חסרי דירה, ששכרם הממוצע אינו עולה על כפל השכר הממוצע במשק  9,752 ש"ח נכון לספטמבר 2016 (סכום כולל של 19,504).
 
מסלול ב' (הנפוץ ביותר היום)-
  • כל הדירות בפרויקט מיועדות להשכרה.
  • הזוכה במכרז ישכיר 25% מהדירות במחיר מפוקח ו-75% מהדירות במחיר ללא פיקוח.
  • המציעים במכרז יתחרו על מחיר הקרקע עבור דירות המושכרות במחיר שוק. לא ייקבע מחיר מינימום לזכייה במכרז.
  • הקריטריונים לזכאות זהים לקריטריונים של התכנית 'מחיר למשתכן'.

לאחר איסוף הנתונים ועריכת החישוב בכל אחד מהקריטריונים, ניתן לפרויקט ציון סופי 'עובר'/'לא עובר'.

פרויקט שעבר בקריטריון הרלוונטיות לעשירונים 3-7 קיבל ציון סופי 'עובר', המגדיר אותו כדיור בהישג יד לפי מדד הגר.

 

להסבר מפורט על הקריטריונים ואופן חישוב המדד לחצו כאן.

עובר

תל אביב- המשתלה 34 יח'

5
2
2
4
עובר

כפר סבא- הזמר העברי 10 יח'

5
2
2
2
לא עובר

תל אביב- מתחם הגדנ"ע 88 יח'

5
2
0
0
בקרוב
תחילת עמוד
קריטריונים למדד הגר

רלוונטיות לעשירונים 3-7

האם ההוצאה החודשית על הדיור רלוונטית למשקי בית בעשירונים 3-7. 

ציון 'עובר'- 2 נק' ומעלה (עשירון אחד)

לא ניתן מענה לאף עשירון- (0) Min

ניתן מענה ל-5 עשירונים- (10) Max

מחיר מופחת ממחיר השוק

שיעור ההנחה ביחס למחיר השוק

ציון 'עובר'- 3 נק' ומעלה (30% הנחה)

העדר הנחה - (0) Min

100% הנחה - (10) Max

מלאי דיור לאורך זמן

האם קיים מנגנון השומר על המחיר המפוקח של הדיור בהישג יד לאורך זמן, גם מעבר להטבה שניתנה לזכאי הראשון.

ציון 'עובר'-  2 נק' ומעלה

(10 שנים)

העדר הגבלה לשימור - (0) Min

הגבלה מעל 40 שנים - (10) Max

קריטריונים לזכאות

האם קיימים ומהם הקריטריונים לזכאות.

ציון 'עובר'- 5 נק' ומעלה (2 קריטריונים)

העדר התייחסות- (0) Min

התייחסות ל-4 קריטריונים - (10) Max

ציון כללי

עובר/ לא עובר

עובר- כל פרויקט שקיבל עובר בקריטריון הרלוונטיות לעשירונים 3-7

bottom of page