מרכז הגר הוקם על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור וההתחדשות העירונית ולקדם מדיניות שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. 

 המרכז פועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב באמצעות מחקר אקדמי יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות חדשים וליווי פרויקטים 'מחוללי שינוי'.  

קורסים והכשרות

מרכז הגר מפתח ומעביר הרצאות והכשרות בנושא דיור חברתי והתחדשות עירונית המותאימים לקהלי יעד מגוונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.

קידום מדיניות

מרכז הגר פועל באמצעות גיבוש ניירות מדיניות, ניסוח הצעות חוק ופיתוח הסדרים רגולטורים מגוונים במטרה להרחיב את ארגז הכלים הנדרש לקידום דיור חברתי בישראל.

קהילה

מרכז הגר מלווה ומנתח יוזמות המקודמות בשטח לקידום דיור חברתי הלכה למעשה במיוחד בתחום של התחדשות עירונית.

מחקר

מרכז הגר מקדם מחקר אקדמי יישומי שמטרתו להעשיר את הידע הקיים בתחום הדיור ולספק מסד נתונים ותשתית ידע רחבה -להתוויית מדיניות דיור כוללת.

זרקור: התחדשות עירונית בישובים ערביים

בחודשים האחרונים מקדמים עמותת סיכוי, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ומרכז הגר מחקר בנושא התחדשות עירונית. המחקר נועד לזהות מהן המטרות שהתחדשות עירונית יכולה לשרת בישובים הערביים ולהציע כלי מדיניות דרכם ניתן להשיג אותן.

זרקור: מדריך לתכנון דיור בהישג יד

ממסך זה נכתב במטרה לרכז במסמך אחד את ההוראות המרכזיות הנוגעות לתכנון דיור בהישג ובשאיפה לספק לעוסקים בתחום כלי עזר בעת גיבוש או בחינה של תכניות ליצירת דיור בהשיג יד.

זקנים בהתחדשות עירונית

מרכז הגר הכין מסמך מפורט עם עיקרי תיקון מס' 6 לחוק פינוי-בינוי, שעבר לאחרונה בכנסת. מרכז הגר לקח חלק מרכזי בהליך החקיקה, ובעיקר בנושא ההגנות על אוכלוסיית הזקנים, שמבוססות על מחקר יישומי שערך המרכז בנושא. 

סיכום שנת תשע"ט

מרכז הגר מסכם את שנת תשע"ט!

עוד שנה מלאה בפעילות בכל הזירות - מחקר, קידום מדיניות, קהילה והכשרות. מוזמנים לקרוא את הדו"ח המסכם ולהתרשם. 

דיור חברתי בשדה דב

מרכז הגר הגיש התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בת"א בנוגע להוראות תכנית שדה דב ביחס לדיור בהישג יד על מנת להבטיח שהתכנית תייצר הלכה למעשה דיור שניתן להגדירו כבר השגה עבור בעלי הכנסה בינונית ונמוכה.

© 2014 The Affordable Housing Center