top of page

תכנית קרסו למחקר ופיתוח דיור חברתי - הגר, הוקמה על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור וההתחדשות העירונית ולקדם מדיניות שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. 

תכנית קרסו פועלת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב באמצעות מחקר אקדמי יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות חדשים וליווי פרויקטים 'מחוללי שינוי'. 

IMG-20170222-WA0000.jpg

קורסים והכשרות

פיתוח וביצוע הרצאות והכשרות בנושא דיור חברתי והתחדשות עירונית המותאימים לקהלי יעד מגוונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.

19983378_1099292630200626_65728730180465

קידום מדיניות

גיבוש ניירות מדיניות, ניסוח הצעות חוק ופיתוח הסדרים רגולטורים מגוונים במטרה להרחיב את ארגז הכלים הנדרש לקידום דיור חברתי בישראל.

IMG-20171121-WA0009_edited.jpg

קהילה

ליווי וניתוח יוזמות המקודמות בשטח לקידום דיור חברתי הלכה למעשה, במיוחד בתחום של התחדשות עירונית.

Full report -3-17_Page_01.jpg

מחקר

מחקר אקדמי יישומי שמטרתו להעשיר את הידע הקיים בתחום הדיור ולספק מסד נתונים ותשתית ידע רחבה -להתוויית מדיניות דיור כוללת.

Untitled.jpg

זרקור: מדיניות דיור עירונית בפתח תקווה 

צוות תכנית קרסו - הגר ליווה את מחלקות הנדסה והתכנון האסטרטגי בגיבוש מדיניות דיור עירונית, הכוללת יעדים מחייבים לשילוב דיור בהישג יד ברחבי העיר. העבודה כללה מיפוי של העיר למתחמים, קביעת יעדים לדיור בהישג יד, תמהילי גודל דיור ואוכלוסיות יעד ותנאי זכאות בהתאם למאפיינים חברתיים, כלכליים ומרחביים של האזורים השונים בעיר. מדיניות הדיור התקבלה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בפתח תקווה באוקטובר 2022. 

Tool_Logo-03.jpg

זרקור: כלי להערכת אימפקט בהתחדשות עירונית

תכנית קרסו, יחד עם Social Finance Israel פיתחן כלי להערכת אימפקט של מיזמי התחדשות עירונית. הכלי הוא אמצעי לביצוע 'בדיקת נאותות חברתית וסביבתית' לפרויקטים של התחדשות עירונית, שנועדה להעריך את האימפקט של מיזמים מסוג זה. הכלי מיועד למשקיעים, ובפרט למשקיעי אימפקט, המעוניינים לבחון היבטים חברתיים וסביבתיים במסגרת שיקולי ההשקעה, והוא מפותח כחלק ממהלך מתמשך לקידום שוק השקעות האימפקט בישראל. 

תמונה לפרס אימפקט 2022.jpg

כלי להערכת אימפקט חברתי וסביבתי של מיזמי התחדשות עירונית זכה בפרס האימפקט שהעניקו מגזין ליברל והפורום הישראלי לקידום כלכלת אימפקט. 

IMG_20180425_100922.jpg

ל-2.6 מיליון תושבים בישראל אין מיגון תקני זמין. בעקבות אירועי אוקטובר אושרו שורה של הקלות תכנוניות על הקמת ממ"ד והצבת מיגון. על מנת לעשות סדר בדברים ריכזנו את ההקלות המרכזיות עד כה בתחום המיגון.

הזמנה לובינר - יולי 2023.jpg

ובינר בנושא דיור בהישג יד המיועד לחברי מועצה בשלטון המקומי, בשיתוף פורום אח"מ ארגון חברי וחברות המועצות ברשויות המקומיות, ומדריך לקידום דיור בהישג יד ברשות המקומית.

מרכז הגר - Israel Affordable Housing Center
09:32
bottom of page