top of page
meyzav logo-02-g39905-v001.png

מיצב הינו מכון לגישור בהתחדשות עירונית ותמ"א 38, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב ומרכז הגר בפקולטה למשפטים, פרי יוזמתם של צביקל שפיגל - שמאי מקרקעין  ומינצר-כרמון, נסים - עורכי דין. המכון מציע לכל גורם הנתקל בסכסוך הנוגע לקידום מיזם התחדשות עירונית ותמ"א 38 שירותי גישור ובוררות במגוון רחב של תחומים.

 

אנו שמחים להציג את סיכום שנת הפעילות של מרכז הגר לשנת תשע"ט.

גם השנה המשכנו לפעול באינטנסיביות במטרה להשפיע על מדיניות הדיור המתעצבת בקצב מהיר, ולשמחתנו וכפי שמפורט בסיכום, פעילות זו מניבה תוצאות. 

bottom of page