top of page

הכשרה לתושבים

קורס לתושבי תל אביב-יפו בנושא התחדשות עירונית

בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, מרכז הגר גיבש ומעביר קורס מרוכז עבור תושבים בנושא התחדשות עירונית. הקורס נועד לספק ידע בסיסי לתושבים אודות הליכי התחדשות עירונית – המסלולים והשלבים השונים, הגורמי המעורבים בתהליך, זכויותיהם וכד', להעניק כלים להתמודדות עם הצעות המוגשות על ידי גופים יזמים (פרטיים ו/או ציבוריים), ולעודד התארגנות של תושבים ליצירת נציגויות שביכולתן להניע תהליכי התחדשות עירונית ו/או להגיב ליוזמות מסוג זה בדרך אפקטיבית המגינה על עניינם של התושבים. הקורס הראשון מועבר בשכונת יד אליהו.

הקורס בנווה צה"ל 

מפגש ראשון 25.4  – מרכז הגר- מסלולי התחדשות עירונית ומה הם מאפשרים בשכונה

 

מפגש שני 9.5- מרכז הגר- השחקנים השונים ותפקידם בתהליך

 

מפגש שלישי 16.5- מרכז הגר- כיצד שומרים על האוכלוסייה הוותיקה? כלים להתמודדות עם השלכות חברתיות

 

מפגש רביעי 23.5- מרכז הגר- היבטים משפטיים בהתחדשות עירונית: מהחתמה פוגענית להתקשרות הוגנת

הקורס בהדר יוסף

מפגש ראשון 24.4  – מרכז הגר- מסלולי התחדשות עירונית ומה הם מאפשרים בשכונה

 

מפגש שני 1.5- מרכז הגר- השחקנים השונים ותפקידם בתהליך

 

מפגש שלישי 8.5- מרכז הגר- היבטים משפטיים בהתחדשות עירונית: מהחתמה פוגענית להתקשרות הוגנת

 

מפגש רביעי 15.5- מרכז הגר- כיצד שומרים על האוכלוסייה הוותיקה? כלים להתמודדות עם השלכות חברתיות

הקורס בנווה עופר 

 • 30.11.16- מפגש ראשון: מושגי היסוד להבנת הליכי תכנון בכלל והתחדשות עירונית בפרט והמסלולים העיקריים להתחדשות עירונית כיום

 • 7.12.16- מפגש שני: השחקנים השונים ותפקידם בתהליך

 • 14.12.16- מפגש שלישי: מהתארגנות להתקשרות הוגנת

 • 21.12.16- מפגש רביעי: דירה חדשה בשכונה משתנה- בחינת השינויים הצפויים בדירה ובסביבת המגורים

הקורס בשפירא

 • 14.11.16- מפגש ראשון: מושגי היסוד להבנת הליכי תכנון בכלל והתחדשות עירונית בפרט והמסלולים העיקריים להתחדשות עירונית כיום

 • 21.11.16- מפגש שני: המפגש בין תכנון לקניין בהתחדשות עירונית בשכונת שפירא

 • 28.11.16- מפגש שלישי: השחקנים השונים ותפקידם בתהליך

 • 5.5.16- דירה חדשה בשכונה משתנה

הקורס ביד אליהו

 • 19.5.16- מפגש ראשון:  מסלולי התחדשות עירונית עיקריי ומדיניות העירייה כלפי התחדשות עירונית באזור

 • 23.5.16- מפגש שני: השחקנים השונים בהתחדשות עירונית ותפקידם בתהליך

 • 30.5.16- מפגש שלישי: מהתארגנות להתקשרות הוגנת

 • 6.6.16- מפגש רביעי: דירה חדשה בשכונה משתנה- בחינת השינויים הצפויים בדירה ובסביבת המגורים

 • 20.6.16- מפגש חמישי: העבודה הקהילתית בעירייה והיכרות עם המתווה של עזרה וביצרון

bottom of page